ย้อนรอยพีระมิดแห่งอียิปต์

พิเศษ

วิชา ประวัติศาสตร์ ส.32170

ครูที่ปรึกษา อ.อรวรรณ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับพีระมิดแห่งอียิปต์

1.พีระมิดที่มีขนาดเล็กที่สุด และเก่าแก่น้อยที่สุดในหมู่พีระมิดคืออะไร

2.พีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ ที่ฟาโรห์โจเซอร์สร้างขึ้นชื่ออะไร

3.ลักษณะเด่นของพีระมิดแห่งซักการาคืออะไร

4.ชื่อ อียิปต์ มาจากภาษาละติน ว่าอย่างไร

5ทำไม ชาวอียิปต์ต้องใช้อักษรที่เรียกว่า เฮียโรกลิฟฟิค

จุดประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของอียิปต์

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพีระมิดกับอียิปต์

3.เพื่อศึกษาการเกิดของพีระมิด

โฆษณา